Onderwerpe bespreek:
EIDM | Bewyse
Van die PEERSS -navorsingspan in Brasilië
Organisasiekultuur en gebruik van bewyse in die Brasiliaanse openbare sektor: 'n gevallestudie

Hierdie gevallestudie poog om te verstaan hoe organisasiekultuur die opname van bewyse oor verskillende openbare instellings in Brasilië beïnvloed. Bewyse is van kritieke belang om beleidsprobleme beter te verstaan en om potensieel effektiewe oplossings te identifiseer en te verbeter. Dit is egter algemeen dat openbare instellings sukkel om bewyse in hul roetines te gebruik.

Icon depicting different languages

Gepubliseer in Engels

Icon depicting different languages

2020

Icon depicting different languages

Gevallestudie

afAfrikaans