Van die PEERS-navorsingspan in Nigerië
Multi-belanghebbende perspektiewe op die moeder-, verskaffer-, institusionele, gemeenskaps- en beleiddrywers van oneerbiedige kraamsorg in Suidoos-Nigerië.

Om die gekontekstualiseerde perspektiewe van belanghebbendes betrokke by moedergesondheidsorg te verstaan, is van kritieke belang om respekvolle kraamsorg te bevorder. Hierdie studie het moeder-, verskaffer-, institusionele-, gemeenskaps- en beleidsvlak-drywers van oneerbiedige kraamsorg in Suidoos-Nigerië ondersoek. Hierdie studie het ook multi-belanghebbende perspektiewe oor oplossings vir die implementering van respekvolle kraamsorg in gesondheidsfasiliteite geïdentifiseer.

Icon depicting different languages

Gepubliseer in Engels

Icon depicting different languages

2020

Icon depicting different languages

Dwarsdeursnee-opname

afAfrikaans