Van die PEERS-navorsingspan in Libanon
Toepassing van kennisvertalingsinstrumente om beleid in te lig: die geval van geestesgesondheid in Libanon

Baie hervormingspogings in gesondheidstelsels skiet tekort omdat die gebruik van navorsingsbewyse om in te lig
beleid bly skaars. In Libanon ly een uit elke vier volwassenes aan 'n geestesongesteldheid, maar tog toegang tot geestesgesondheidsorg
dienste in primêre gesondheidsorg (PHC) instellings is beperk. Die gebruik van 'n "geïntegreerde" kennisraamwerk om navorsing te koppel
tot aksie, hierdie studie ondersoek die proses om die geestesgesondheidsagenda in Libanon deur die toepassing te beïnvloed
van Kennisvertaling (KT) te ls en die gebruik van 'n KT Platform (KTP) as 'n tussenganger tussen navorsers en
beleidmakers”

Icon depicting different languages

Gepubliseer in Engels

Icon depicting different languages

2015

Icon depicting different languages

EIDM-studie

afAfrikaans