Van die PEERS-navorsingspan in Libanon
Versterking van die rol van kennisvertalingsplatforms in die COVID-19-pandemie-reaksie

Die COVID-19-pandemie bied die ergste openbare gesondheidskrisis in onlangse geskiedenis. Die reaksie op die COVID-19-pandemie is deur baie faktore uitgedaag, insluitend wetenskaplike onsekerhede, skaarste aan relevante navorsing, verspreiding van verkeerde inligting en vals nuus, swak toegang tot uitvoerbare bewyse, tydsbeperkings en swak samewerking tussen relevante belanghebbendes. Kennisvertalingsplatforms (KT), wat bestaan uit organisasies, inisiatiewe en netwerke wat bewys-ingeligte beleidmaking ondersteun, kan 'n belangrike rol speel in die verskaffing van relevante en tydige bewyse om pandemiese reaksies in te lig en die gaping tussen wetenskap, beleid, praktyk en politiek te oorbrug. In hierdie kommentaar beklemtoon ons die opkomende rolle van KT-platforms in die lig van die COVID-19-pandemie. Ons besin ook oor die lesse wat geleer is uit die pogings van 'n KT-platform in 'n middelinkomsteland om besluitneming en praktyk tydens die COVID-19-pandemie in te lig. Die lesse wat geleer is, kan geïntegreer word in die versterking van die rol, strukture en mandate van KT-platforms as spilpunte vir betroubare bewyse wat beleide en praktyk tydens openbare gesondheidskrisisse kan inlig en in die bevordering van hul integrasie en institusionalisering binne die beleidmakingsprosesse.

Icon depicting different languages

Gepubliseer in Engels

Icon depicting different languages

2020

Icon depicting different languages

Kommentaar

afAfrikaans