Ontmoet die kenner: Davi Romão
Rol
Navorser
Kundigheidsgebiede
Bewyse-ingeligte openbare beleid, Strafregspleging (bewysgapingskaarte, bewyse-sintese, vinnige resensies, sistematiese resensies, primêre kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing, kartering en betrokkenheid van belanghebbendes, beraadslagende dialoë, burgerpanele, kapasiteitsbou, kennismakelaar, situasie-analise, probleemgedrewe Iteratiewe aanpassing)
Land
Brasilië
afAfrikaans